Logo logopediepraktijk E.Kappers-Brouwer
Behandeling van babies    Behandeling van kinderen    Behandeling van volwassenen    Behandeling van ouderen  

Spraakafzien

Cursus “Spraakafzien en omgaan met slechthorendheid”
 
Wat is spraakafzien?
Iedereen kan wel enigszins spraakafzien (liplezen). Als bijvoorbeeld op de televisie het geluid niet synchroon loopt met het beeld, dan merken we dit meteen. 
Zowel goedhorenden als slechthorenden maken gebruik van het mondbeeld; wanneer zij iemand aankijken, verstaan zij beter. 
Voor goedhorenden is het spraakafzien een aanvulling, die niet persé noodzakelijk is. Maar als iemand slechter hoort, wordt het mondbeeld steeds belangrijker. 
Een hoortoestel helpt wel, maar is niet voor iedereen en in elke situatie voldoende. Het kunnen spraakafzien geeft dan 'een steuntje in de rug'. 
 
Voor wie is deze cursus bedoeld?
De cursus spraakafzien is bedoeld  voor slechthorenden, die beter gebruik willen leren maken van de visuele ondersteuning in de communicatie. 
De nadruk ligt in de cursus op het spraakafzien. 
 
Wat leert u tijdens de cursus?
Goed kunnen spraakafzien is een hele kunst en vergt veel oefening. Dat wat iemand hoort, wordt gecombineerd met wat te zien is aan mondbewegingen, gezichtsexpressie, houding en natuurlijke gebaren. Tijdens de cursus leert u, door oefeningen, om beter gebruik te maken van deze visuele ondersteuning in de communicatie. Naast het oefenen met de logopedist krijgt u ook lesstof mee voor thuis om te oefenen met een oefenpartner. Het is aan te bevelen de oefenpartner zoveel mogelijk mee te nemen naar de logopedie-sessies. Naast het leren spraakafzien worden er namelijk o.a. ook tips voor de omgeving gegeven om de communicatie met een slechthorende te verbeteren.
 
Praktische informatie
De cursus wordt op alle locaties van Logopediepraktijk E. Kappers-Brouwer aangeboden, verzorgd door Els Kappers. De cursus wordt individueel gestart. Naar behoefte kunnen er daarna afspraken gepland worden met 2/3 andere cursisten. In totaal zal de cursus uit 10-15 afspraken bestaan. 
 
Kosten
De kosten voor leren spraakafzien worden bij uw ziektekostenverzekeraar in rekening gebracht.  Hiervoor hebben wij wel een verwijzing van uw huisarts of KNO-arts nodig. 
 
Aanmelding
Kan via het contactformulier op deze website. Bellen kan op telefoonnummer: 0529-430955 of mailen naar: info@logopedie-dalfsen.nl