Logo logopediepraktijk E.Kappers-Brouwer
Behandeling van babies    Behandeling van kinderen    Behandeling van volwassenen    Behandeling van ouderen  

Doofheid

Wanneerlogopedie:
Doofheid is aangeboren of niet-aangeboren. Bij aangeboren doofheid ontwikkelt de gesproken taal zich niet spontaan, ook niet na het aanmeten van hoortoestellen. Bij niet-aangeboren doofheid zijn spraak en taal doorgaans al ontwikkeld, maar dit is vanzelfsprekend afhankelijk van de leeftijd waarop de doofheid ontstaat.

Oorzaak:
Aangeboren doofheid:
Erfelijk, ziekten tijdens de zwangerschap, zoals rode hond. Het gebruik van bepaalde medicijnen tijdens de zwangerschap.
Niet-aangeboren doofheid:
Niet altijd aanwijsbaar. Ziekten zoals meningitis of virusinfecties, een ongeval, lawaai-beschadiging, progressieve slechthorendheid of een tumor.

Gevolg:
Aangeboren doofheid:
Slechte verstaanbaarheid, opvallende stemgeving, communicatieproblemen.
Niet-aangeboren doofheid:
Aanvankelijk ernstige communicatieproblemen, sociaal isolement, verminderd beroepsperspectief.

Wat doet de logopedist:
De logopedist doet onderzoek naar de aanwezigheid van restgehoor en adviseert eventueel over gehoorapparaten. De therapie bestaat uit articulatie-, taal- en stemtraining en het leren van spraakafzien en gebarentaal