Logo logopediepraktijk E.Kappers-Brouwer
Behandeling van babies    Behandeling van kinderen    Behandeling van volwassenen    Behandeling van ouderen  

Perceptieve slechthorendheid

Slechthorendheid is aangeboren of niet-aangeboren.

Oorzaak:
Aangeboren slechthorendheid:
Erfelijk, ziekten tijdens de zwangerschap, zoals rode hond. Het gebruik van bepaalde medicijnen tijdens de zwangerschap.
Niet-aangeboren slechthorendheid:
Ziekten, zoals meningitis, de bof en mazelen. Een ongeval, lawaai-beschadiging of ouderdom.

Gevolg:
Aangeboren slechthorendheid:
Achterstand in de spraak- en taalontwikkeling. (Wordt de slechthorendheid vroeg onderkend dan kan een spraak-taalontwikkelingsachterstand met een gehoorapparaat worden voorkomen.)
Niet-aangeboren slechthorendheid:
Communicatieproblemen, sociaal isolement, verminderd beroepsperspectief.

Wat doet de logopedist:
De logopedist onderzoekt het gehoor en adviseert over gehoorapparaten. De therapie bestaat uit het leren spraakafzien, articulatietraining en trainen van de luistervaardigheden.