Logo logopediepraktijk E.Kappers-Brouwer
Behandeling van babies    Behandeling van kinderen    Behandeling van volwassenen    Behandeling van ouderen  

Zwakke luistervaardigheid

Wanneer logopedie:
Wanneer het gehoor in orde is maar het gehoorde niet goed wordt verwerkt.
Hierbij kan onder andere sprake zijn van:
- een zwak auditief geheugen
- een zwak auditief onderscheidingsvermogen tussen spraakklanken
- wisselende reacties op auditieve informatie
- moeite met het verstaan van personen, die snel praten
- moeite met spraakverstaan in rumoerige omgeving
- moeite met het onderhouden en manipuleren van spraakklanken (analyse, synthese)

Oorzaak:
Niet aanwijsbaar. In samenhang met andere symptomen, zoals een concentratieprobleem.

Gevolg:
Leerproblemen, communicatieproblemen, gedragsproblemen.

Wat doet de logopedist:
De logopedist geeft luistertraining.