Logo logopediepraktijk E.Kappers-Brouwer
Behandeling van babies    Behandeling van kinderen    Behandeling van volwassenen    Behandeling van ouderen  

Slikstoornissen bij volwassenen

Wanneer logopedie:
Wanneer er in het slikproces problemen optreden.

De voedselverwerking met behulp van de mond, zoals het kauwen, kan een probleem zijn. Spierbewegingen bij het slikken kunnen trager worden uitgevoerd. De problemen kunnen verschillen bij diverse soorten voeding, zoals bij het slikken van vloeibaar (drinken), dik-vloeibaar (vla) of vast voedsel (brood). De spieren van lippen, tong, kaak, gehemelte en keel werken niet goed samen.

Oorzaak:
Bij volwassenen een verworven neurologische aandoening (bijvoorbeeld CVA). Een operatie in het hoofd- en halsgebied.

Gevolg:
- Vaak en ernstig verslikken
- Kans op longontsteking
- Sociale problemen

Als het slikken medisch gezien niet veilig kan gebeuren kan een sonde geplaatst worden.

Wat doet de logopedist:
De logopedist onderzoekt, meestal in samenwerking met de KNO-arts, waar en waarom in het slikproces het probleem optreedt en oefent de lip-tong en gehemelte-spieren, geeft tips ter verbetering van het slikken en kan spierfunctie trainen.
De logopedist geeft advies over de soort voeding die goed slikken ondersteunt. Vaak neemt de logopedist deel aan een slikteam (KNO-arts, logopedist, diëtist, e.a.).