Logo logopediepraktijk E.Kappers-Brouwer
Behandeling van babies    Behandeling van kinderen    Behandeling van volwassenen    Behandeling van ouderen  

Werkwijze resultaat op maat

Tijdens de eerste afspraak wordt met u besproken wat de invloed van uw hulpvraag is op het dagelijks leven. De logopedist doet vervolgens uitgebreid onderzoek en bespreekt dit met u. Daarna wordt er een behandelplan `resultaat op maat`gemaakt.

Resultaat op maat

Resultaat op maat richt zich op een juiste diagnose, waarbij een passend behandelplan met tussentijdse geformuleerde doelen wordt opgesteld, dat als basis dient voor het realiseren van het gewenste resultaat op maat.  

Communicatie

Kwaliteit

Binnen onze praktijk stellen wij hoge eisen aan de kwaliteit van onze behandeling en willen wij op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen op logopedisch gebied. Daarom nemen wij deel aan  kwaliteitskringen en werkgroepen. Daarnaast houden wij zitting in het bestuur van de landelijke werkgroep logopedie bij 0-2 jarigen.
Uiteraard volgen wij allemaal jaarlijks verschillende cursussen. In de afgelopen jaren zijn door ons de volgende cursussen gevolgd: