Logo logopediepraktijk E.Kappers-Brouwer
Behandeling van babies    Behandeling van kinderen    Behandeling van volwassenen    Behandeling van ouderen  

Kinderen

Een logopedische stoornis kan verschillende oorzaken hebben. Bij kinderen heeft het vaak te maken met de groeifase. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van spraak en taal. Die verloopt niet bij ieder kind even snel.

Ook kan aanleg een rol spelen, zoals stotteren of leesproblemen. Klachten op een ander gebied, zoals gedragsproblemen, kunnen voortkomen uit taalproblematiek. Dit heeft dan weer gevolgen voor het leren op school en de sociale ontwikkeling. Binnen onze praktijk zijn wij gespecialiseerd in de behandeling van peuter, kleuter en basisschoolleerling. Ook zien wij steeds vaker adolescenten (pubers), die veelal doorverwezen worden door de tandarts of orthodontist voor Oro Myo Functionele Therapie (OMFT) in verband met afwijkend tonggedrag.

Hieronder leest u de meest voorkomende problemen bij kinderen.