Logo logopediepraktijk E.Kappers-Brouwer
Behandeling van babies    Behandeling van kinderen    Behandeling van volwassenen    Behandeling van ouderen  

Baby / Preverbale Logopedie

Eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen.

De behandeling van eet- en drinkproblemen bij kinderen valt onder preverbale logopedie: Logopedie voordat het spreken begint. In de loop van het eerste levensjaar leert uw kind allerlei verschillende soorten voedsel eten en drinken. Dit hoeft niet altijd vanzelf te gaan. Het kan zijn dat uw kind niet goed kan eten en/of drinken door een medisch probleem. Ook kan het zijn dat hij/ zij niet wil of of durft te eten door negatieve of onprettige ervaringen. Binnen onze praktijk is Els Kappers - Brouwer preverbaal logopedist, zij begeleidt, behandelt en adviseert indien nodig.

Voor welke kinderen?

Preverbale logopedie is bestemd voor baby`s en jonge kinderen die moeite hebben met:

Uw kind kan bijvoorbeeld gaan kokhalzen, spugen of zich verslikken en zelfs voeding gaan afweren of weigeren. Soms komt het voor dat een kind hierdoor een periode afhankelijk is van sondevoeding. De preverbaal logopedist heeft ervaring in het afbouwen van de sondevoeding.

Ervaring:

Els Kappers - Brouwer begeleiden ook kinderen die prematuur of dysmatuur geboren zijn, kinderen met sondevoeding, kinderen met syndromen (o.a. Syndroom van Down) of kinderen met anatomische afwijkingen in hoofd-/ hals-/ keelgebied (o.a. Schisis). Deze kinderen worden bij ons aangemeld door kinderarts of logopedist vanuit het ziekenhuis. De logopedische behandeling vindt dan verder plaats in de thuissituatie, waardoor structurele bezoeken op de polikliniek logopedie minder nodig zijn. Gezien de belastbaarheid van het kind is dit een groot voordeel. Uiteraard hebben we nauw contact met de behandelaars binnen het ziekenhuis: collega-logopedisten, kinderartsen, kinderfysiotherapeuten en diëtisten.

Onderzoek

Voordat een behandelin start, spreekt de logopedist uitvoerig met u als ouder(s) / verzorger(s) over het probleem en de hulpvraag. Vervolgens wordt tijdens een eerste gesprek gekeken naar de spierkracht en het gevoel in en rond de mond van uw kind. Daarna zal de logopedist het eten en drinken observeren. Op basis van de verkregen informatie wordt samen met u beslist of behandeling gewenst is en zo ja, in welke vorm.

Behandeling en begeleiding is gericht op:

Het uiteindelijke doel van de prelogopedische behandeling is dat het kind veilig en voldoende eet en drinkt, en er bovenal plezier aan voedingsmomenten beleeft wordt!

Vergoeding

Preverbale logopedie (aan huis) valt binnen het basispakket van de ziektekostenverzekering en wordt volledig vergoed.